Places

Turkce

Edirne Büyük Sinagogu, Edirne‘de bulunan ve Türkiye‘nin en büyük ve Avrupa‘nın üçüncü büyük sinagogu olan ibadethane. Geçmişi 1492 yılında Avrupa’daki baskılardan kaçarak Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan Seferad cemaatine kadar uzanan ve 1905 yılında çıkan büyük yangında yanan sinagog padişah II.Abdülhamit’in fermanı ile yeniden inşa edilerek 1907 ‘de Hamursuz Bayramı arifesinde tekrar hizmete girdi. Fransız mimar France… Read More Turkce

Places

Edirne Sarayı

Şehrin kuzeyinde, Tunca  Nehri kenarında, 300-355.000 m2 lik bir alana kurulmuş olan sarayın yapımına, 1450’de 2. Murat zamanında başlanılmıştır. Hükümdarın ölümü üzerine bir süre durmuş olan saray inşaatı, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1475’te tamamlanmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, 1.Ahmet, Avcı Mehmet, 2. Ahmet, 3. Ahmet zamanında saray sürekli tamir görmüş  ve yeni yapılar eklenmiştir. 3. Ahmet’in… Read More Edirne Sarayı

Places

UZUNKÖPRÜ

Uzunköprü ilçesine adını veren dünyanın en uzun tarihi taş köprüsüdür. Sultan II. Murat’ın emriyle 1427-1443 yılları arasında Mimar Muslihiddin Usta tarafından Ergene nehri üzerine yapılmış ve 1444 yılında Sultan II. Murat’ın da katıldığı büyük bir törenle açılmıştır. Yapıldığı yer, Osmanlı Devleti’nin o zamanki başkenti Edirne ile Gelibolu ve Batı Rumeli’yi birbirine bağlayan askeri ve ticari… Read More UZUNKÖPRÜ

Places

SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ

23 Mayıs 1484 günü temelleri atılan ve 1488’de tamamlanan külliyede; cami, iki tabhane (misafi rhane), medrese, dârüşşifa (hastane), imaret, erzak depoları ile avlu duvarları dışında kalan hamam (kadınlara ve erkeklere) ve köprü bulunur. Köprü, külliyeyi şehre bağlamak amacıyla yapılmıştır. II. Bayezid külliyenin masraflarının karşılanması için gelir getiren mülkler yanında medreseye de değerli kitaplar vakfetmişti. Tabhanelerde… Read More SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ