YOUTH TOUR

2017-2018 yılları arasında AEG Geo Milev, Uzunkupere’deki bir okulla ortaklaşa çalışacak: Turizm Sürdürülebilir Kalkınması için Gençlik Ağı Projesi, turizm alanında uzman bir lider tarafından yönetilecek bir Gençlik Turizm Kulübü oluşturmak için Haftalık kulüp toplantıları yapılmaktadır. Kulüpten öğrenciler, eğitimler, sergiler vb. De dahil olmak üzere Bulgaristan ve Türkiye topraklarında toplam 7 etkinliğe katılırlar.